Εκπαιδευτικές Αρχές

Η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται στα Ε.Ε.Σ. Διαδίκτυο είναι προσεκτικά σχεδιασμένη με βάση τις παρακάτω αρχές:

  • Ισορροπημένη κατανομή της ύλης μέσα στα διαθέσιμα χρονικά πλαίσια
  • Ομοιόμορφα τμήματα (ηλικιακά, επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων)
  • Συνδυασμός διάλεξης (θεωρίας) και εξάσκησης (πράξης) σε κάθε μάθημα
  • Συχνή ανατροφοδότηση μέσα από αυτόματες (εξάσκηση μέσω υπολογιστή) ή διαλογικές δραστηριότητες
  • Τακτική και οργανωμένη αξιολόγηση σε δύο φάσεις: (α) όταν έχει διδαχθεί η μισή ύλη και (β) λίγο πριν τις τελικές εξετάσεις
  • Ισότιμη αντιμετώπιση όλων των μαθητών τόσο ανά τμήμα όσο και ευρύτερα
  • Αποφυγή της αποστήθισης, έμφαση στην ουσία
  • Σεβασμός στις ιδιαίτερες ικανότητες και ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητήΕκπαίδευση και Αξιολόγηση των μαθητών PDF Εκτύπωση E-mail

 

Η εκπαίδευση, ως διαδικασία, ξεκινάει από τη στιγμή που ο μαθητής ή/και ο κηδεμόνας εισέρχονται στις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτικού ιδρύματος και ολοκληρώνεται με την απονομή του τίτλου σπουδών. Ο ρόλος κάθε εκπαιδευτικού οργανισμού είναι να καθοδηγήσει τους εκπαιδευόμενους στα μονοπάτια της γνώσης, ξεκινώντας από το αρχικό τους ενδιαφέρον και καταλήγοντας στην επιτυχημένη ολοκλήρωση της παρακολούθησης ενός δομημένου προγράμματος σπουδών. Τα Ε.Ε.Σ. "Διαδίκτυο" σχεδιάζουν προσεκτικά κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας, με στόχο την παροχή των κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων και με γνώμονα τις παιδαγωγικές αρχές, το σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του κάθε εκπαιδευόμενου και τις ρεαλιστικές αιτίες που προσελκύουν τους μαθητές στην εκπαίδευση σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών.

Περισσότερα...
 


   
 
Joomla Templates by Joomlashack