Εκπαίδευση και Αξιολόγηση των μαθητών PDF Εκτύπωση E-mail

 

Η εκπαίδευση, ως διαδικασία, ξεκινάει από τη στιγμή που ο μαθητής ή/και ο κηδεμόνας εισέρχονται στις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτικού ιδρύματος και ολοκληρώνεται με την απονομή του τίτλου σπουδών. Ο ρόλος κάθε εκπαιδευτικού οργανισμού είναι να καθοδηγήσει τους εκπαιδευόμενους στα μονοπάτια της γνώσης, ξεκινώντας από το αρχικό τους ενδιαφέρον και καταλήγοντας στην επιτυχημένη ολοκλήρωση της παρακολούθησης ενός δομημένου προγράμματος σπουδών. Τα Ε.Ε.Σ. "Διαδίκτυο" σχεδιάζουν προσεκτικά κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας, με στόχο την παροχή των κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων και με γνώμονα τις παιδαγωγικές αρχές, το σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του κάθε εκπαιδευόμενου και τις ρεαλιστικές αιτίες που προσελκύουν τους μαθητές στην εκπαίδευση σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών.

Από τη στιγμή που ο εκπαιδευόμενος θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, οι υπεύθυνοι ενημέρωσης και καθοδήγησης των Ε.Ε.Σ. Διαδίκτυο θα τον βοηθήσουν να επιλέξει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του. Σε αυτό λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως το υπόβαθρο του εκπαιδευόμενου, οι απαιτήσεις του περιβάλλοντός του, η διάθεσή του για γνώση, οι ιδιαιτερότητές του, η πιστοποίηση που επιδιώκει να αποκτήσει, η οικονομική του ευχέρεια, κ.α.. Η ποικιλία κύκλων σπουδών που έχουν καταρτιστεί στα Ε.Ε.Σ. Διαδίκτυο, σε συνδυασμό με την εμπειρία των υπεύθυνων ενημέρωσης καθιστούν σίγουρη την επιλογή του κατάλληλου προγράμματος.

Αφού επιλεγεί το κατάλληλο πρόγραμμα, ο μαθητευόμενος αξιολογείται με κατάλληλους μηχανισμούς αξιολόγησης. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στους υπεύθυνους σπουδών να τοποθετήσουν τον μαθητή στην ομάδα που του ταιριάζει. Κατά τη δημιουργία τάξεων λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο ο παράγοντας της ηλικιακής ομοιογένειας, του γνωστικού υποβάθρου ή των δυνατοτήτων του κάθε μαθητή, αλλά και της ιδιοσυγκρασίας του. Στόχος είναι η δημιουργία λειτουργικών και ισορροπημένων τάξεων που αποτελούν παράλληλα ένα ευχάριστο περιβάλλον για τους μαθητές.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι οργανωμένο σε τμήματα ισορροπημένης δυσκολίας. Κάθε ημέρα, ο διδάσκων καλείται να παρουσιάσει στους μαθητές μία υποενότητα που συνδέεται αρμονικά με τα όσα έχουν διδαχθεί στην τάξη μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η διδασκαλία εξαρτάται από το συγκεκριμένο αντικείμενο που διδάσκεται κάθε φορά, καθώς και τη μορφή της κάθε τάξης. Για παράδειγμα, στα πρακτικά αντικείμενα διατίθεται περισσότερος χρόνος στην άμεση εφαρμογή των όσων διδάχθηκαν. Επίσης, με διαφορετικό τρόπο πραγματοποιείται η διδασκαλία ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στην οποία αντιστοιχίζεται η κάθε τάξη.

Η αξιολόγηση των μαθητών είναι διαρκής σε κάθε μάθημα, κυρίως με τη μορφή της ανατροφοδότησης. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές έχουν σε κάθε μάθημα την ευκαιρία να αξιολογήσουν τον εαυτό τους στο κατά πόσο έχει εμπεδώσει τα όσα διδάχθηκε. Η τακτική αξιολόγηση δεν έχει τη μορφή αυστηρής εξέτασης, και ευτυχώς δεν εκλαμβάνεται έτσι ούτε από τους μαθητές, που συχνά την επιδιώκουν. Αντίθετα, σχετίζεται περισσότερο με την πρακτική εξάσκηση στα αντικείμενα με τα οποία η τάξη ήρθε σε επαφή.

Εκτός από την άμεση αξιολόγηση, έχουν θεσπιστεί μηχανισμοί οργανωμένης αξιολόγησης σε τακτικά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Στόχος αυτών των αξιολογήσεων είναι η καταγραφή της πορείας των μαθητών, η εκτίμηση της επιτυχίας των μαθημάτων και ο εντοπισμός πιθανών κενών που πρέπει να συμπληρωθούν. Οι τακτικές αυτές αξιολογήσεις εξασφαλίζουν την σφαιρική κατάρτιση κάθε μαθητή και ενισχύουν τις πιθανότητές του για επιτυχία στις εξετάσεις του φορέα πιστοποίησης.

Η ολοκλήρωση ενός κύκλου σπουδών ταυτίζεται, συνήθως, στα μάτια των μαθητευομένων με τις τελικές εξετάσεις. Για εμάς, οι εξετάσεις σηματοδοτούν την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. Η παιδεία, όμως, που αποκτούν οι μαθητές μέσα στις εκπαιδευτικές αίθουσες εξακολουθεί να καλλιεργείται από τους ίδιους στα χρόνια που ακολουθούν.

 
   
 
Joomla Templates by Joomlashack