saferinternet.gr
Κιβωτός του κόσμου
 
Υπηρεσία Ενημέρωσης
Επιδότηση εκπαίδευσης φοιτητών στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών: πώς να αξιοποιήσετε την ευκαιρία και τι πρέπει να προσέξετε PDF Εκτύπωση E-mail
Άρθρα στον τύπο
Κυριακή, 20 Ιούλιος 2008 11:38
Η Ελληνική Κυβέρνηση με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδοτεί τους φοιτητές ώστε να εκπαιδευτούν στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Δικαίωμα στην επιδότηση αυτή έχουν όλοι οι φοιτητές που εισήχθησαν με τις Πανελλήνιες Εξετάσεις σε τμήματα ή σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας τα έτη 2005, 2006 και 2007, καθώς και οι εγγεγραμμένοι προπτυχιακοί φοιτητές του Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).
Περισσότερα...
 
Επιδότηση Φοιτητών για εκπαίδευση στις Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πληροφορικής PDF Εκτύπωση E-mail
Εκδηλώσεις
Κυριακή, 20 Ιούλιος 2008 11:27
Η Υπηρεσία Ενημέρωσης των Ε.Ε.Σ. Διαδίκτυο προχώρησε στη διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου για τη δράση e-κπαιδευτείτε, που επιδοτεί την εκπαίδευση των φοιτητών στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Για πιο αναλυτική ενημέρωση, έχει δημοσιεύει ένα αναλυτικό ενημερωτικό άρθρο στον Χιακό Τύπο.


Περισσότερα...
 
Ημέρα Ενημέρωσης Γονέων για ασφάλή αξιοποίηση των δυνατοτήτων του παγκόσμιου ιστού PDF Εκτύπωση E-mail
Εκδηλώσεις
Πέμπτη, 29 Μάιος 2008 17:52

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε και φέτος η ημέρα ενημέρωσης γονέων, ο τακτικός θεσμός που έχει καθιερώσει η Υπηρεσία Ενημέρωσης των Ε.Ε.Σ. Διαδίκτυο ώστε να βοηθήσει τους γονείς στο δύσκολο έργο τους. Στη θεματολογία της φετινής εκδήλωσης ξεχώρησαν οι συμβουλές για ασφαλή χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, με βάση το υλικό που παρείχε ευγενικά γι αυτούς τους σκοπούς ο Ελληνικός Κόμβος Ασφαλούς Δικτύου SaferInternet.

Περισσότερα...
 
Επιδότηση φοιτητών για την εκπαίδευση και πιστοποίηση στις νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών PDF Εκτύπωση E-mail
Δελτία Τύπου
Πέμπτη, 03 Ιούλιος 2008 12:30

H Ελληνική Κυβέρνηση, στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013 και με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υλοποιεί τη δράση e-κπαιδευτείτε η οποία αφορά στην επιδότηση της εκπαίδευσης και πιστοποίησης των φοιτητών στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι φοιτητές που εισήχθησαν με τις Πανελλήνιες Εξετάσεις σε τμήματα ή σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας τα έτη 2005, 2006 και 2007 σε τμήματα ή σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας, καθώς και οι εγγεγραμμένοι προπτυχιακοί φοιτητές του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

Οι δικαιούχοι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πιστοποιημένες γνώσεις σε βασικό, προχωρημένο και εξειδικευμένο επίπεδο στις Νέες Τεχνολογίες και στις Ψηφιακές Εφαρμογές, και θα επιχορηγηθούν με το 90% της συνολικής αξίας της εκπαίδευσης και πιστοποίησης, με μέγιστη επιδότηση τα 600€ ανά φοιτητή και έως 1200€ για φοιτητές που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες.

  Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να προσέξουν τα εξής:
 • Ο εκπαιδευτικός φορέας που θα τους παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται στη σχετική λίστα («φορείς εκπαίδευσης») που είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της δράσης ( http://www.ekpaidefteite.gr ).
 • Ο κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέξει μόνο ένα εκπαιδευτικό πακέτο
 • Το εκπαιδευτικό πακέτο που θα επιλέξει ο φοιτητής θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά καταχωρημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της δράσης ( http://www.ekpaidefteite.gr ).
 • Το πλήρες κόστος, η διάρκεια, ο τρόπος εκπαίδευσης και οι λεπτομέρειες σχετικά με την πιστοποίηση στην οποία οδηγεί το κάθε εκπαιδευτικό πακέτο αναγράφονται υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα της δράσης ( http://www.ekpaidefteite.gr ). Πιο συγκεκριμένα:
 • Για κάθε εκπαιδευτικό πακέτο υπάρχει περιγραφή της ακριβούς διάρκειάς του σε ώρες (υποχρεωτικά τουλάχιστον 40)
 • Η πιστοποίηση στην οποία οδηγεί το κάθε εκπαιδευτικό πακέτο καθώς και ο φορέας που την παρέχει δηλώνονται με σαφήνεια στην περιγραφή του πακέτου ( http://www.ekpaidefteite.gr ) επομένως οι δικαιούχοι πρέπει να επιλέξουν προσεκτικά με βάση το πιστοποιητικό που θέλουν να αποκτήσουν.
 • Το κόστος της εκπαίδευσης καλύπτεται κατά 90% από την επιδότηση, και με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ (1200 ευρώ για φοιτητές με σοβαρά προβλήματα υγείας). Ο φοιτητής υποχρεούται να καταβάλει το 10% των εξόδων εκπαίδευσης. Η απόδειξη είσπραξης γι αυτό το ποσό αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για τη λήψη της επιδότησης.
 • Το κόστος των εξετάσεων (εξέταστρα για τουλάχιστον μία εξέταση ανά ενότητα και κάρτα δεξιοτήτων εφόσον απαιτείται) καθώς και τα έξοδα έκδοσης του πιστοποιητικού καλύπτονται από την επιδότηση και σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνουν τον επιδοτούμενο φοιτητή.
 • Οι φορείς εκπαίδευσης μπορούν να προσφέρουν οποιεσδήποτε ενότητες σε οποιοδήποτε επίπεδο (βασικό, προχωρημένο, εξειδικευμένο), εφόσον οδηγούν σε πιστοποίηση από αναγνωρισμένο φορέα.
 • η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση παρατυπίας υπόκεινται κυρώσεις τόσο ο εκπαιδευτικός φορέας όσο και ο δικαιούχος.
 • Σε περίπτωση παρατυπίας κατά την εκπαίδευση ή την πιστοποίηση δεν λαμβάνεται η επιδότηση.
 • Σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος διαπιστώσει παρατυπίες ή πέσει θύμα απάτης, θα πρέπει να το καταγγείλει στο τηλέφωνο 801 11 88 3 88.

Η υλοποίηση της δράσης ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2008 και ολοκληρώνεται την 15η Νοεμβρίου 2008.

Υπηρεσία Ενημέρωσης Ε.Ε.Σ. Πληροφορικής Διαδίκτυο

 
Πρωτιά του μαθητή Χρήστου Γαλάτουλα στον πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό “Λυσίας” PDF Εκτύπωση E-mail
Δελτία Τύπου
Παρασκευή, 16 Μάιος 2008 12:25

Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών Πληροφορικής “Διαδίκτυο” συγχαίρουν τον μαθητή τους Χρήστο Γαλάτουλα για τη μεγάλη επιτυχία του στο φετινό πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό “Λυσίας”. Ο Χρήστος, μαθητής της Β' Γυμνασίου, πέτυχε την υψηλότερη βαθμολογία σε όλη την Ελλάδα, για την τάξη του, ξεπερνώντας τους 251 συνομηλίκους του που είχαν προκριθεί στην τελική φάση του διαγωνισμού.

Ο "ΛΥΣΙΑΣ" είναι Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός μέσω Internet, ο οποίος οργανώνεται για 11η συνεχή χρονιά. Ο διαγωνισμός διεξάγεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, την OTEnet, τη Microsoft Hellas και τη Hewlett Packard, με τη συνεργασία της OTE Academy, του Ιδρύματος Λαμπράκη, της ΕΠΥ, της Cyprus Computer Society, διακεκριμένων επιστημόνων από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ινστιτούτα, Πανεπιστήμια καθώς και εκπαιδευτικών απ’ όλες τις βαθμίδες Εκπαίδευσης. Σκοποί του διαγωνισμού είναι:

 • Η ευγενής άμιλλα μεταξύ μαθητών σε θέματα τα οποία σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά τους και τις σχολικές γνώσεις
 • Η παιδαγωγική και διδακτική προσέγγιση της γνώσης με διερευνητικό και παιγνιώδη τρόπο
 • Η έμφαση στην κριτική αντιμετώπιση προβλημάτων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και όχι στην απομνημόνευση και παράθεση πληροφοριών
 • Η εξοικείωση των μαθητών με κλειστού τύπου ερωτήσεις (πολλαπλής επιλογής, σωστού/λάθους κτλ)
 • Η εξοικείωση των μαθητών με τις Νέες Τεχνολογίες και η εκπαιδευτική χρήση των εφαρμογών τους με έμφαση στη διαδικασία συμμετοχής και στην εμπειρία του Διαδικτύου
 • Η αξιοποίηση των εξ αποστάσεως σύγχρονων υπολογιστικών εργαλείων για την εκπαίδευση και την άμεση αναζήτηση - ανταλλαγή πληροφοριών

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.lysias.gr μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό καθώς και όλα τα αποτελέσματα.

Ευχόμαστε στο Χρήστο να επιτυγχάνει σε ό,τι έχει αξία στη ζωή του και να συνεχίσει να μας κάνει περήφανους.

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 9 από 11
Joomla Templates by Joomlashack