Ενημέρωση Γονέων

Η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται ανάμεσα σε τρεις πόλους: τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Στα Ε.Ε.Σ. Πληροφορικής "Διαδίκτυο" επιδιώκουμε πάντοτε τη στενή συνεργασία με τους γονείς των μαθητών μας, φροντίζουμε να τους κρατάμε ενήμερους για την πρόοδο των παιδιών τους και είμαστε στη διάθεσή τους για οποιαδήποτε απορία ή βοήθεια ζητήσουν, σχετικά με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους στις τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής

Οταν λέμε "ενημέρωση γονέων" μιλάμε κυρίως για την οργανωμένη τακτική πληροφόρησή τους σχετικά με την πρόοδο των παιδιών τους. Συγκεκριμένα, κάθε φορά που τα αποτελέσματα κάποιας διαδικασίας συστηματικής αξιολόγησης είναι διαθέσιμα (π.χ. εσωτερικές εξετάσεις της σχολής), οι γονείς ενημερώνονται άμεσα. Σε περίπτωση που υπάρχει λόγος, καλούνται να συζητήσουμε περισσότερο για συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τα παιδιά τους.

Στα Ε.Ε.Σ. "Διαδίκτυο" γνωρίζουμε ότι για να μπορέσει ο γονέας να βοηθήσει το παιδί του στην ασφαλή και ορθή χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, θα πρέπει και ο ίδιος να αντιλαμβάνεται τις βασικές έννοιες του ψηφιακού κόσμου και να έχει κατακτήσει κάποιες στοιχειώδεις δεξιότητες. Παράλληλα, ο γονείς μπορούν να επωφεληθούν ιδιαίτερα αν γνωρίζουν πως να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα εργαλεία προστασίας των ηλεκτρονικών τους υπολογιστών από ακατάλληλο περιεχόμενο ή ακατάλληλες για τα παιδιά τους δραστηριότητες.

Στα πλαίσια των ενεργειών των εργαστηρίων για επαγρύπνηση των γονέων όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες, διοργανώνεται κάθε χρόνο η Ημέρα Ενημέρωσης Γονέων. Οι γονείς των μαθητών καλούνται στις εγκαταστάσεις της σχολής, όπου ενημερώνονται τόσο για τις συνθήκες εκπαίδευσης των παιδιών τους, όσο και για ζητήματα τεχνολογίας και διαπαιδαγώγησης που τους αφορούν άμεσα. Τους παρέχονται πρακτικές συμβουλές και πραγματοποιείται ανοιχτός και εποικοδομητικός διάλογος.

   
 
Joomla Templates by Joomlashack