Προχωρημένες δεξιότητες E-mail

Αυτά τα προγράμματα εκπαίδευσης απευθύνονται σε μαθητές που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση στο βασικό επίπεδο χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και θέλουν να εφοδιαστούν με τις απαραίτητες – προχωρημένες γνώσεις που θα μετατρέψουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο. Οι πιστοποιημένες γνώσεις που αποκτούνται σε αυτά τα προγράμματα αποτελούν επέκταση των βασικών δεξιοτήτων χρήσης του Η/Υ σε πιο ενδιαφέροντα αντικείμενα και είναι άμεσα αξιοποιήσιμες και πρακτικά χρήσιμες στην αγορά εργασίας.

Διαδικασία

Μετά την εγγραφή του ο μαθητής αξιολογείται από τους εκπαιδευτικούς μας συμβούλους ώστε να ενταχθεί στο κατάλληλο για αυτόν επίπεδο και τμήμα. Η φοίτησή του περιλαμβάνει την παρακολούθηση των δύο τάξεων του Διαδικτύου και η διάρκεια της είναι έως και δύο χρόνια. Καθ’ όλη τη διάρκεια φοίτησης εφαρμόζονται πολλαπλές μέθοδοι αξιολόγησης, ώστε ο μαθητής να έχει αντίληψη της πορείας της εκπαίδευσης και του βαθμού επιτυχίας του. Χάρη στη συνεχή εποπτεία προόδου και τη διενέργεια τακτικών εσωτερικών εξετάσεων, ο γονέας παραμένει ενήμερος για τη εξέλιξη του μαθητή.

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα

Κάθε μαθητής του Διαδικτύου λαμβάνει τα απαραίτητα βοηθήματα για τη σωστή εκπαίδευσή του: βιβλία, σημειώσεις, εκπαιδευτικό υλικό που εκσυγχρονίζεται διαρκώς, και άλλες παροχές που εξασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης.

Αποτέλεσμα

Οι προχωρημένες δεξιότητες αποτελούν επένδυση ζωής για τα παιδιά και ένα απαραίτητο εφόδιο για το μέλλον τους σε ένα ραγδαία εξελισσόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου οι κάτοχοι πιστοποιητικών προχωρημένων γνώσεων πληροφορικής θα έχουν το προβάδισμα. Παράλληλα, αυτά τα προγράμματα ικανοποιούν τη φιλομάθεια και καλλιεργούν τα ταλέντα των μαθητών που έχουν έφεση προς τις θετικές επιστήμες και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Με την ολοκλήρωση της φοίτησης, όλοι οι μαθητές είναι σε θέση να αποκτήσουν δίπλωμα που πιστοποιεί την ικανότητα χρήσης του Η/Υ σε προχωρημένο επίπεδο.

 
   
Joomla Templates by Joomlashack