Βασικές Δεξιότητες E-mail

Σε αυτά τα προγράμματα εκπαίδευσης ο μαθητής αποκτά γνώσεις και δεξιότητες σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών του κόσμου των υπολογιστών. Τα παιδιά μυούνται στη σύγχρονη τεχνολογία και παράλληλα εμπεδώνουν τις βασικές έννοιες της επιστήμης της Πληροφορικής, αποκτώντας ουσιαστικά εφόδια αλλά και πιστοποιημένες γνώσεις από μικρή ηλικία. Επιπλέον, διδάσκεται η ασφαλής αξιοποίηση του διαδικτύου, με έμφαση στην αναγνώριση και αντιμετώπιση των κινδύνων και την καλλιέργεια των μαθητών ώστε να αξιολογούν μόνοι τους το περιεχόμενο στο οποίο έχουν πρόσβαση, ως προς την καταλληλότητά του.

Διαδικασία εκπαίδευσης

Μετά την εγγραφή του ο μαθητής αξιολογείται από τους εκπαιδευτικούς μας συμβούλους ώστε να ενταχθεί στο κατάλληλο για αυτόν επίπεδο και τμήμα. Η φοίτησή του περιλαμβάνει την παρακολούθηση των τριών τάξεων του Διαδικτύου και η διάρκεια της είναι έως και τρία χρόνια. Καθ’ όλη τη διάρκεια φοίτησης πραγματοποιούνται διαδικασίες αξιολόγησης, έτσι ώστε ο μαθητευόμενος να αντιλαμβάνεται την επιτυχία της πορείας του. Χάρη στη συνεχή εποπτεία προόδου και τη διενέργεια τακτικών εσωτερικών εξετάσεων, ο γονέας παραμένει ενήμερος για τη εξέλιξη του μαθητή.

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα

Κάθε μαθητής του Διαδικτύου λαμβάνει τα απαραίτητα βοηθήματα για τη σωστή εκπαίδευσή του: βιβλία, σημειώσεις, εκπαιδευτικό υλικό που εκσυγχρονίζεται διαρκώς, και πολλές άλλες παροχές για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης.

Αποτέλεσμα

Με την ολοκλήρωση της φοίτησης, όλοι οι μαθητές είναι σε θέση να αποκτήσουν αναγνωρισμένη από τον ΟΕΕΚ πιστοποίηση που πιστοποιεί την ικανότητα χρήσης του Η/Υ σε βασικό επίπεδο.

 
   
Joomla Templates by Joomlashack