Παροχή βοήθειας στη μελέτη Εκτύπωση

Οι μαθητές που εκπαιδεύονται στα Ε.Ε.Σ. Πληροφορικής "Διαδίκτυο" έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις των εργαστηρίων σε ώρες που δεν έχουν προγραμματισμένο μάθημα. Στο δικό τους χρόνο, λοιπόν, μπορούν να μελετούν, να εξασκούνται ή, ακόμα, και να αυτοαξιολογούνται. Γι αυτό το σκοπό διατίθεται στους εκπαιδευόμενους μία άρτια εξοπλισμένη αίθουσα σε κάθε περιοχή που υπάρχουν εγκαταστάσεις των εργαστηρίων, όπου παρέχεται προστατευμένη πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό, συμβουλές και βοήθεια από το εκπαιδευτικό και τεχνικό προσωπικό της σχολής και δυνατότητα εκτύπωσης σχολικών εργασιών που έχουν επιμεληθεί οι μαθητές.

Οι μαθητές που επωφελούνται από αυτή την υπηρεσία, δεν περιορίζονται στη μελέτη των αντικειμένων που διδάσκονται στη σχολή. Με άλλα λόγια, έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν και να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικές με τα μαθήματα του σχολείου ή άλλα μαθήματα που μπορεί να παρακολουθούν. Επίσης, μπορούν να οργανώσουν τις εργασίες τους και να δημιουργήσουν παρουσιάσεις, εργασίες προς εκτύπωση κλπ. Σε αυτή την προσπάθεια, το τεχνικό προσωπικό της κάθε σχολής τους βοηθάει ώστε να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα μέσα με αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, το εκπαιδευτικό προσωπικό βοηθά τους μαθητές να λύσουν τις απορίες τους και να απαντήσουν τα ερωτήματα μπροστά στα οποία τους φέρνουν οι διάφορες μαθησιακές δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται. Οι εκπαιδευτικοί του "Διαδικτύου" δεν θα απαντήσουν τις πάσης φύσεως ερωτήσεις των μαθητών (εκτός αν σχετίζονται με πληροφορική), αλλά θα τους δείξουν τους σωστούς και αποτελεσματικούς τρόπους για να τις ανακαλύψουν μόνοι τους.

Παράλληλα με τα παραπάνω, στα Ε.Ε.Σ. "Διαδίκτυο" λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη, ενώ παρέχεται προστατευμένη (safe) και ασφαλής (secure)πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό και άλλες υπηρεσίες του διαδικτύου.

Η δυνατότητα που έχουν οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις της σχολής σε ώρες εκτός προγραμματισμένου μαθήματος, τους προσφέρει ένα δημιουργικό τρόπο για να περάσουν το διαθέσιμο χρόνο τους, ενισχύοντας την προσπάθειά τους στο σχολείο ή σε άλλες μαθησιακές δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται (π.χ. ξένες γλώσσες). Χάρη και στην παρουσία των εκπαιδευτικών των εργαστηρίων, το περιβάλλον που προσφέρουν τα Ε.Ε.Σ. Διαδίκτυο είναι ευχάριστο, κατάλληλο για παιδιά και εφήβους και προστατευμένο από πιθανούς ηλεκτρονικούς κινδύνους.