Δανειστική Βιβλιοθήκη Εκτύπωση

Η δανειστική βιβλιοθήκη που λειτουργεί στα Ε.Ε.Σ. "Διαδίκτυο" είναι εμπλουτισμένη με μια ποικιλία βιβλίων που αφορούν σε θέματα τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών αλλά και σε θέματα παιδαγωγικών και διδακτικής. Οι μαθητές ή οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι έχουν στη διάθεσή τους μία συλλογή από βιβλία διαφόρων επιπέδων που, σε συνδυασμό με την πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό, συνθέτουν μία ολοκληρωμένη πηγή γνώσεων. Οι μαθητές μας ενθαρρύνονται να επωφεληθούν από αυτήν, όχι μόνο για να ανταποκριθούν στις σχολικές τους υποχρεώσεις, αλλά και για να εμβαθύνουν σε ζητήματα που τους ενδιαφέρουν. Η βιβλιοθήκη χρησιμοποιείται αρκετά συχνά και από τους εκπαιδευτικούς των εργαστηρίων, καθώς εκεί μπορούν να μελετήσουν παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα, ακόμα και σε ακαδημαϊκό επίπεδο.