Ελεγχόμενη πρόσβαση στο Internet Εκτύπωση

Τα Ε.Ε.Σ. Διαδίκτυο παρέχουν σταθερά σε όλους τους εκπαιδευόμενούς τους πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό, μέσω των εγκαταστάσεων των εργαστηρίων. Η παροχή αυτή δεν περιορίζεται στην ώρα του μαθήματος. Με άλλα λόγια, οι μαθητές της σχολής μπορούν να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις μας σε συγκεκριμένες ώρες, ώστε να περιηγούνται ελεύθερα στο διαδίκτυο. Αν και η πρόσβαση είναι ελεύθερη, ωστόσο δεν είναι ανεξέλεγκτη. Τα Ε.Ε.Σ. Διαδίκτυο αξιοποιούν τα μέσα της τεχνολογίας ώστε να προστατεύσουν τους ανήλικους μαθητές από ακατάλληλο περιεχόμενο και άλλους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να συναντήσουν στον παγκόσμιο ιστό.

Όταν λέμε ότι η πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό είναι ελεγχόμενη και προστατευμένη, σημαίνει ότι ελέγχεται με αυτόματα συστήματα (φίλτρα περιεχομένου), ώστε να επιτρέπει στους ανήλικους μαθητές πρόσβαση μόνο σε ασφαλές για την ηλικία τους περιεχόμενο. Οι μηχανισμοί αυτοί στηρίζονται στην καταγραφή των ακατάλληλων ιστοτόπων, ώστε να τους αναγνωρίζουν όποτε κάποιος χρήστης ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή της σχολής επιχειρεί να τους επισκεφθεί, εκούσια ή ακούσια. Όποτε συμβαίνει κάτι τέτοιο, ο υπολογιστής του χρήστη εμφανίζει κάποιο μήνυμα λάθους. Όλοι οι υπολογιστές είναι, ταυτόχρονα, προστατευμένοι από επιθέσεις εισβολέων και ιούς, χάρη στα σχετικά συστήματα προστασίας που λειτουργούν σε όλες τις εγκαταστάσεις των εργαστηρίων και ελέγχονται τακτικά για τη σωστή λειτουργία τους.

Τα Ε.Ε.Σ. Διαδίκτυο, στα πλαίσια της κοινωνικής τους ευθύνης, συμβάλουν με κάθε δυνατό μέσο στη σωστή αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου και την αντιμετώπιση των κινδύνων που μπορεί να κρύβονται σε αυτό. Γι αυτό το σκοπό, το πρόγραμμα σπουδών είναι εμπλουτισμένο με θέματα αναγνώρισης των προβλημάτων και των απειλών του παγκόσμιου ιστού, υποδείξεις για την ορθή χρήση του και τρόπους αντιμετώπισης σε περίπτωση προβλήματος. Στόχος της εκπαίδευσης που προσφέρουμε είναι η καλλιέργεια υπεύθυνης στάσης από τους μαθητές, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα περισσότερα προβλήματα μόνοι τους, χρησιμοποιώντας την κρίση τους. Αυτή η παροχή της σωστής παιδείας σε συνδυασμό με τα μέτρα προστασίας που λαμβάνουμε εξασφαλίζουν ότι η πρόσβαση των μαθητών μας στο διαδίκτυο πραγματοποιείται με ασφάλεια.