Ασφαλές Διαδίκτυο (Secure Internet) Εκτύπωση

Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης των Ε.Ε.Σ. Διαδίκτυο φροντίζει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία όλων των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των άλλων συσκευών που είναι συνδεδεμένες στα δίκτυά μας, από επιβλαβές λογισμικό, επιθέσεις εισβολέων και άλλους κινδύνους που απειλούν την ακεραιότητα και την ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών. Τα Ε.Ε.Σ. Διαδίκτυο διαθέτουν άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια υπολογιστών σε κάθε εκπαιδευτική αίθουσα, μέσω των οποίων προσφέρονται διάφορες υπηρεσίες που εξυπηρετούν τους ανά περίπτωση εκπαιδευτικούς στόχους. Όλοι οι υπολογιστές των εργαστηρίων έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και τον παγκόσμιο ιστό, με αποτέλεσμα να εκτίθενται τόσο αυτοί, όσο και οι συσκευές που συνδέουν επάνω τους οι χρήστες (π.χ. USB sticks για μεταφορά αρχείων από το σπίτι). Η προστασία τους πραγματοποιείται είτε κεντρικά (π.χ. τοίχος προστασίας), είτε ανά σταθμό εργασίας (π.χ. τοπικό antivirus). Παράλληλα, οι εκπαιδευόμενοι ευεργετούνται συχνά από τις τεχνικές συμβουλές μας για την προστασία τους στο σπίτι ή το χώρο εργασίας.